Vågbrytare och flyttad brygga – SKISS

Just nu produceras underlag för ansökan om tillstånd för Vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i Stockholms län samt bygglovansökan hos Norrtälje kommun.

Skiss för nya vågbrytaren samt flyttad brygga. Grisslehamns Marina