Rindö

Rindö hamn kommer att arbeta med med att bygga kapacitet genom en ny träbrygga.
Vi kommer att undersöka behov/funktion av nytt servicehus, angöringsplats för kajak & vattenskotrar,  uppgradering av brandskyddet.