Öregrund 2020 Bilder

  • Effektstudie av ny vågbrytare i gästhamnen

  • Nya bryggor på plats i hamnen, december 2019

    Bredd mellan y-bommarna i nya norra gästhamnsdelen
    Bredd mellan y-bommarna i nya norra gästhamnsdelen
    Ny kajakbrygga samt brygga för dagparkering vattenskoter klart för sjösättning
    Ny kajakbrygga samt brygga för dagparkering vattenskoter klart för sjösättning
    Gamla fundamentet borttaget, asfalterad yta
    Gamla fundamentet borttaget, asfalterad yta

    5 stycken nya Livräddningsstationer med hake, lös stege samt livboj med kastlina nu på plats i hamnen
    5 stycken nya Livräddningsstationer med hake, lös stege samt livboj med kastlina nu på plats i hamnen

    Montering pågår
    Montering pågår

    Ny vattenskoterbrygga avsedd för dagparkering, förtöjningsögla
    Ny vattenskoterbrygga avsedd för dagparkering, förtöjningsögla
    Hamnen har fått 15 st nya livbojar med kastlina inför kommande säsong
    Hamnen har fått 15 st nya livbojar med kastlina inför kommande säsong

    Montering av beslag pågår
    Montering av beslag pågår

  • Handelskaj samt Bojar på utsidan av inre gästhamnsbrygga
    Handelskaj samt Bojar på utsidan av inre gästhamnsbrygga
    34 nya gästplatser, 8 meters Y-bom, djup 3-12 meter. 4 nya Livräddningsstationer samt 8 st fasta räddningsstegar
    34 nya gästplatser, 8 meters Y-bom, djup 3-12 meter. 4 nya Livräddningsstationer samt 8 st fasta räddningsstegar
    Samtliga platser har el. Färskvatten finns på bryggan
    Samtliga platser har el. Färskvatten finns på bryggan
    Nytt sjökort för Öregrunds Hamn (källa: Sjöfartsverket)
    Nytt sjökort för Öregrunds Hamn (källa: Sjöfartsverket)
    Ideal båtlängd vid 8-metersbommarna är 10,7 m
    Ideal båtlängd vid 8-metersbommarna är 10,7 m

    De nya gästplatserna går att nå via tillgänglighetsanpassad ramp.
    De nya gästplatserna går att nå via tillgänglighetsanpassad ramp.
    Arbete pågår med att färdigställa staket till ny tillgänglighetsanpassad ramp
    Arbete pågår med att färdigställa staket till ny tillgänglighetsanpassad ramp

    På parkeringen tillkommer i år 2 st P-platser för bil med HCP-tillstånd. De 3 ställplatserna för husbilar blir kvar.
    På parkeringen tillkommer i år 2 st P-platser för bil med HCP-tillstånd. De 3 ställplatserna för husbilar blir kvar.
Ny gästhamnsdel ytterst i hamnen 34 platser Y-bom samt gästhamnsbrygga mittför Hamnkontor
Ny gästhamnsdel ytterst i hamnen 34 platser Y-bom samt gästhamnsbrygga mittför Hamnkontor
Ny gästhamnsdel samt trailerrampen. 3-12 meter
Ny gästhamnsdel samt trailerrampen. 3-12 meter
Djupkarta - Öregrunds Gästhamn, 2020
Djupkarta – Öregrunds Gästhamn, 2020