Öregrund

Öregrunds hamn ägs av Östhammars kommun som är Project Partner i Projekt Smart Marina. Anders Johnsson är
kommunens projektresurs och anställd Projektledare i 3 år.

Projektet i nära samarbete med hamnägaren och lokala aktörer kommer att arbeta med bl. a följande aktiviteter hamnen under kommande 3 år.

  • Miljöcertifiering av gästhamnen (Blue Flag eller Blue Star Marina) – lösningar för källsortering samt farligt avfall.
  • Införa Miljöloggbok
  • Säkerhets- och miljöutbildning av hamnvärdar
  • Åstadkomma en säkrare hamn genom förbättrat vind- & vågskydd för alla i hamnen.
  • Bygga ut hamnens kapacitet med ett antal nya gästplatser
  • Tillgänglighetsanpassning av ett nytt bryggkomplex
  • Anläggning för att skapa egen sol-el och solfångare för att värma vatten till dusch.
  • Förbättrat brandskydd och förberedelser för större olyckor. (personsäkerhet, brand, andra olyckor)
  • Ev. införa Platsboknings- och betalsystem för besökare av gästhamnen, samt införa styrning av tillgång till vatten och el på bryggan, via digitalt bokningssystem och smarta cards.
  • Digital Marina manual