Grisslehamns Marina i bilder

Grisslehamns Marina
Utsikt från Marinan mot Campingen och inseglingsled
Vy ut från marinan mot havet
Sund för insegling i bild
För befintlig yttre brygga planeras en flytt inåt i hamnen. På denna plats planeras en 50 meter lång flytande betongbrygga av vågbrytartyp. Y-bommar planeras på insidan av den nya vågbrytarbryggan. I samband med flytt av denna brygga planeras densamma att förses med Y-bommar i dess nya läge.
Sommarbild av samma brygga som ovan
Träbryggan in mot land, som vilar på stenkistan ytterst är i stort behov av renovering. 
Renovering av denna brygga kommer att göras. Antingen ny fribärande konstruktion ca 15 meter, med järnbalkar eller timmer.
Bryggan är totalt ca 25 meter lång.
Befintlig lekplats, ska eventuellt uppgraderas ytterligare
Lekplatsen bredvid Äventyrsgolfbanan vid restaurangen
Servicebyggnad med stor och bra takyta för installation av solfångare för varmvattenproduktion. Installationsyta på takfall mot vägen är drygt 100 kvm.
Det är även möjligt att installera Solcell-anläggning på hela taket ovanpå Båtverkstaden. Här är det sol i stort sett hela dygnet.

Grisslehamns Marina har en fin sjömack med både bensin och diesel