Grisslehamns Marina

Projektet kommer att jobba med att införa solceller till servicehus för uppvärmning av varmvatten/ev. produktion av el, utbyggnad av trådlöst nätverk (wifi) för hela området, utökad hamnkapacitet och väderskydd genom att anlägga en ny vågbrytare och omdisponering av befintliga pontonbryggor, förbättrat brandskydd, nya bojar/bommar, belysning och hjärtstartare.
Renovering av en befintlig träbrygga samt upprustning av barnens lekplats finns också med som projektaktiviteter.