Djurönäset

Smart Marina-projektet kommer att arbeta med den östra gästhamnen som ligger mittemot ön Djurhamn.  Ambitionen är att bygga ett nytt servicehus med duschar och WC samt  hamnkontor och tvättstuga.  Säkerhet i form av förbättrat brandskydd och utplacering av web- eller väderkamera. Vatten- och avloppssystem kommer att ses över. Bryggorna i hamnen kommer att ses över,  omdisponeras och eventuellt tillkommer ny brygga/bryggor.