Blog

Öregrund – Byggstart för nya brygganläggningen

Ny brygganläggning i Öregrunds Hamn

Den som besökt Öregrunds hamn i synnerhet under juli känner väl till att det är trångt och svårt att få plats i hamnen. Fr om säsong 2020 får vi emellertid högre kapacitet i hamnen. Nu är nämligen EU-upphandlingen av den nya brygganläggningen till Öregrunds hamn klar. Utbyggnaden delfinansieras med 2 Mkr via EU-projektet Smart Marina. Pontech Marina AB som har fått uppdraget kommer att påbörja utbyggnaden inom kort. Hamnen får ca 32 nya gästplatser med Y-bommar. Säkerheten i hamnen kommer också att höjas några snäpp. Parallellt med detta arbetas det med att miljöcertifiera gästhamnen inför säsong 2020.

Praktiskt arbete i hamnen kommer att ske 2019 fr om vecka 47  t o m vecka 49

Poker Runn 2019. Foto A Johnsson

Öregrund – Upptagning och omläggning av bojar

Idag på morgonen fick vi väcka skepparna på gästbryggan kl 8 eftersom alla bojarna ska tas upp och förses med nya kättingar och bojstenar. Jobbet beräknas ta 1-2 dagar. En båt med trasig motor som skulle bogseras till varv höll på att sjunka vid bryggan. Med lite tur och hjälp med länspump från SSRS Öregrund och Öregrundsvarvet kunde båten länspumpas och därefter bogseras till varvet för reparation.

Öregrund – Invigning av St Olov Waterway

I går kväll kom åländska Albanus samt 3 följebåtar till Öregrund. Det är St Olov Waterway som invigs, världens första pilgrimsled till havs. Med på eskadern är 3 segelbåtar utöver Albanus. Efter mat och dryck och nattvila i Öregrunds hamn fortsätter idag färden till Ängskärs Klubb längs roslagskusten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Anders Johnsson

Hamnkapten Öregrund tackar för besöket!

/

Anders

Öregrund – besök av M/S Baltica

 

 

 

 

 

Sjöfartsverkets M/S Baltica har under senaste veckan varit på besök i Öregrund.
Översyn av utmärkning (SSA) i närområdet pågår. Detta är det största fartyget som vi kan ta emot i hamnen (55 m långt och med djupgående 3,8 m).
Egentligen så har vi inte detta djup i hamnen, så hon står i princip på botten så här långt in i hamnen.