Hem

http://www.smartmarina.eu
Kontakta Projekt Smart Marina via huvudprojektets hemsida

 

  • Syftet med EU-projektet i sin helhet är att förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar, på ett miljövänligt sätt förnya och modernisera hamnarna, göra hamnarna mer kostnadseffektiva samt skapa en bättre internationell synlighet.
  • Huvudsyftet med just denna blogg är att tillhandahålla “levande och färsk information”, om vad som planeras att göras under projekttiden,
    i de 4 olika hamnarna som administreras av Projekt Partner Östhammars Kommun (Anders Johnsson). Öregrund, Rindö, Djurönäset och Grisslehamns Marina.
  • Här kommer vi att informera om de aktiviteter som planeras och i takt med att genomförande presentera resultat. Bloggen är en informationskanal och dialogforum för de parter,  föreningar, externa företag och organisationer, allmänhet som på ett eller annat sätt berörs av projektet.
  • Om du har frågor kring projektet eller önskar att medverka – Kontakta Anders Johnsson (PL) gällande hamnarna: Öregrund, Rindö, Djurönäset och Grisslehamns Marina
  • E-post: anders.johnsson@osthammar.se

Senaste inlägg

Fler inlägg