6-7 Maj – Hamnvärdutbildning Mariehamn

Personal från hamnarna Djurönäset, Rindö, Öregrund och Rindö inbjudes härmed till att deltaga i Hamnvärdsutbildning I Mariehamn 6-7 Maj 2019.
Projekt Smart Marina finansierar 2 st platser per deltagande hamn i projektet. Kursavgiften samt boende är betalt. Resan till och från Mariehamn samt egen mat står man själv för.

Utbildningen innehåller följande moment:

Dag 1
Brand      – teori
Praktiska brandövningar

Första Hjälpen   – teori
Praktiska övningar, docka och hjärtstartare

Dag 2
Bassängövning – teori
Praktiska övningar Livräddning

Teori manövrering med båt
Praktiska övningar i bogsering och sjömanskap

 

Vänligen meddela namn på era deltagare snarast till Anders Johnsson – anders.johnsson@osthammar.se

 

Äntligen! – Ny Detaljplan för Öregrund

Underbart! En bättre start på det nya året kunde man knappt önska sig!!
Den nya detaljplanen för Öregrund har glädjande nog vunnit Laga Kraft, den 21 december 2018.

Öregrunds hamn

Här kan du läsa mera: https://www.osthammar.se/sv/dokument/detaljplaner/oregrunds-hamn-del-av-fastigheterna-oregrund-12-m.fl/

Det innebär att det nu är möjligt för Smart Marina Projektet att gå vidare med planerna på att utveckla gästhamnen. Arbete med framtagning av bygglovhandlingar har nu påbörjats.

Vi siktar på att få  ett tillskott med drygt 30 st nya gästplatser i hamnen som ska vara klara inför båtsäsong 2020.
Även arbetet med att få klart alla specifikationer inför kommande offentlig upphandling av ny hamnutrustning intensifieras från och med nu. Upphandling förväntas ske under våren 2019.

Projektledare Anders Johnsson

Detaljplanen för Öregrund klubbad

Detaljplanen för Öregrund klubbad, 27 November 2018

En viktig milstolpe i hamn!

Fullmäktige antog den nya detaljplanen för Öregrunds hamn efter att Moderaterna fått igenom två tilläggsyrkanden.
För Smart Marina projektets vidkommande innebär detta (förutsatt att planen inte överklagas) att vi nu kan förbereda
bygglovansökan, olika tillstånd för verksamhet i vatten och koncentrera oss på att börja upphandla infrastruktur.

Ny detaljplan i hamn

Det tog ett antal år och flera omtag. Men nu är detaljplanen i hamn, förutsatt att inga överklaganden inkommer.
Den nya detaljplanen ska möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund, både när det gäller allmänhetens
tillgänglighet och näringsverksamheter i centrum. Målet är också att kunna bereda plats för fler båtar samtidigt som hamnen skyddas från hårt väder.

Bland annat medges i planen ny flytande vågbrytare, breddning av gångstråk, ett nytt båthus och utökad torgyta vid Fyrskeppsudden.

Länk till hela artikeln i UNT. 2018-11-29.